MITSUBISHI MOTORS MALAYSIA

Dasar Privasi

Bawah undang-undang perlindungan data, Mitsubishi Motors Malaysia Sdn Bhd (“Mitsubishi Motors“) (“kami” atau “kita“) dikehendaki memberikan individu yang data peribadinya kami kumpul dan proses dengan maklumat tertentu tentang siapa kami, bagaimana kami memproses data peribadi anda dan untuk tujuan apa, serta hak anda berhubung dengan data peribadi anda. Anda mungkin diminta untuk menyatakan persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam polisi ini apabila kami mengumpul atau meminta data peribadi anda.

Data yang Kami Kumpul Tentang Anda

Kami mungkin mengumpul, memproses dan menggunakan jenis data peribadi berikut tentang anda:

 • Data identiti anda seperti nama dan nombor Kad Pengenalan (IC) anda;

 • Maklumat hubungan anda seperti alamat surat-menyurat, alamat pengebilan, nombor telefon rumah, nombor mudah alih dan alamat e-mel;

 • Maklumat berkaitan jualan seperti model dibeli dan tahun pembuatan; Maklumat berkaitan kenderaan seperti nombor pendaftaran kereta anda; dan

 • Data lokasi contohnya. apabila anda ingin mencari pengedar jualan terdekat anda, atau apabila anda ingin mendapatkan bantuan daripada kerosakan dan bantuan kecemasan Mitsubishi Assist.

Cara Kami Mengumpul Data Anda

Kami mungkin mengumpul dan memproses data tentang anda dengan cara berikut:

 • Maklumat yang anda berikan kepada kami. Ini adalah maklumat yang diberikan kepada kami tentang anda semasa anda mengisi borang kami, atau dengan menghubungi kami (contohnya, melalui e-mel, sembang, melalui laman web kami atau di media sosial). Ia termasuk maklumat yang anda berikan apabila anda mendaftar untuk menggunakan mana-mana aplikasi mudah alih kami, menyertai pertandingan, promosi atau tinjauan. Jika anda menghubungi kami, kami akan menyimpan rekod itu.

 • Data lokasi. Kami mungkin menggunakan teknologi GPS untuk menentukan lokasi semasa anda. Sesetengah perkhidmatan yang didayakan lokasi kami memerlukan data peribadi anda agar ciri tersebut berfungsi. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menutup data lokasi dalam tetapan peranti anda.

 • Maklumat yang kami terima daripada pihak ketiga. Kami mungkin menerima data peribadi tentang anda daripada pihak ketiga yang mengumpul data sedemikian dalam acara atau sebagai sebahagian daripada tinjauan yang dijalankan bagi pihak kami.

Cara Kami Menggunakan Data Anda

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda apabila undang-undang membenarkan kami berbuat demikian. Selalunya kami akan menggunakan data peribadi anda dalam keadaan berikut:

 • untuk memproses permintaan yang anda serahkan;

 • untuk mengenal pasti produk dan perkhidmatan kami yang mungkin menarik minat anda dan untuk memaklumkan anda tentang perkara yang sama, termasuk sebarang promosi, tawaran, berita dan acara;

 • untuk tujuan penyelidikan pemasaran dan analisis pemasaran;

 • untuk menguruskan tuntutan dan permintaan berkaitan insurans dan waranti; dan

 • untuk pematuhan peraturan dan undang-undang.

Pihak Ketiga Yang Boleh Kami Dedahkan Data Anda

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga yang dinyatakan di bawah untuk tujuan yang dinyatakan dalam dasar ini:

 • ahli gabungan kami;

 • pengedar kami dan rakan kongsi perniagaan lain yang menyediakan produk dan perkhidmatan di bawah jenama kami;

 • pembekal perkhidmatan, ejen dan penasihat profesional kami (termasuk peguam, jurubank, juruaudit dan penanggung insurans yang menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, perundangan, insurans dan perakaunan);

 • pengawal selia dan pihak berkuasa kerajaan yang lain; dan/atau

 • pihak ketiga yang kami mungkin sedang berbincang dengannya untuk menjual, memindahkan atau menggabungkan bahagian perniagaan atau aset kami. Sebagai alternatif, kami mungkin berusaha untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka. Jika perubahan berlaku pada perniagaan kami, maka pemilik baharu boleh menggunakan data peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini.

Pihak ketiga tersebut mungkin berada di dalam atau di luar Malaysia dan penerimaan anda terhadap polisi ini menunjukkan persetujuan anda untuk pemindahan data peribadi anda ke luar Malaysia untuk tujuan ini.

Hak Anda

Anda mempunyai hak untuk meminta akses dan/atau untuk membetulkan dan mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, termasuk data peribadi yang berkaitan dengan orang lain yang mungkin dikenal pasti daripada maklumat yang anda berikan kepada kami. Adalah penting bahawa data peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika data peribadi anda berubah semasa hubungan kami dengan anda. Sebarang permintaan di atas, serta pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda, hendaklah ditujukan kepada Pegawai Talian Perkhidmatan Pelanggan kami di 1800 18 8161 atau melalui e-mel di contactus@mitsubishi-motors.com.my.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Polisi ini kali terakhir dikemas kini pada Ogos 2020. Dasar ini mungkin berubah dan jika berlaku, perubahan akan disiarkan pada halaman ini dan, jika sesuai, dimaklumkan kepada anda.