KEMASKINI PROFIL

PROFIL YANG DIKEMASKINI BERMAKNA PERKHIDMATAN YANG LEBIH BAIK

Mengemaskini maklumat peribadi anda membolehkan kami mengekalkan rekod pelanggan lebih tepat yang akan digunakan untuk memperbaiki perkhidmatan kami untuk semua pemilik Mitsubishi.

Bukan itu sahaja, butiran yang dikongsi juga akan memudahkan kami untuk menghubungi anda apabila terdapat acara eksklusif Mitsubishi seperti pelancaran produk, “thrill ride”, pameran kereta dan lain-lain lagi.

1. BUTIRAN PERIBADINo. telefon bimbit cth 012-2345678
No. telefon rumah cth 03-12345678
No. tel pejabat cth 03-12345678

Cara Komunikasi Pilihan (Anda boleh pilih lebih dari 1 pilihan)

Dengan mengklik HANTAR, saya dengan ini bersetuju menerima terma Notis Privasi.