TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

MEMBERI BALIK KEPADA MASYARAKAT

Sebagai sebuah syarikat automotif, kami sentiasa mengetahui bahawa kejayaan bukan semata-mata diukur dengan kenderaan yang kami hasilkan, tetapi juga dengan kehidupan yang kami tingkatkan sepanjang perjalanan. Oleh itu, Mitsubishi Motors Malaysia kekal komited untuk memenuhi tanggungjawab sosial korporat dengan menggunakan kekuatan inovatifnya untuk peningkatan yang lebih besar dalam masyarakat, alam sekitar, dan akhirnya, dunia.