TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

MEMBERI BALIK KEPADA MASYARAKAT

Sebagai sebuah syarikat automotif, kami sentiasa mengetahui bahawa kejayaan bukan semata-mata diukur dengan kenderaan yang kami hasilkan, tetapi juga dengan kehidupan yang kami tingkatkan sepanjang perjalanan. Oleh itu, Mitsubishi Motors Malaysia kekal komited untuk memenuhi tanggungjawab sosial korporat dengan menggunakan kekuatan inovatifnya untuk peningkatan yang lebih besar dalam masyarakat, alam sekitar, dan akhirnya, dunia.

MITSUBISHI MOTORS MENYOKONG PEMERKASAAN BELIA DAN MENDERMA LAPTOP KE RUMAH KEBAJIKAN DAN YAYASAN ARTHRITIS

Kenderaan Mitsubishi Motors di Malaysia, membuat sumbangan wang tunai RM35,000 kepada First International Soccer Academy Malaysia (FISA) dan menyumbang komputer riba kepada Pertubuhan Kebajikan Yesuwin Mahligai Selangor (PKYMS) dan Yayasan Arthritis Malaysia (AFM) baru-baru ini. Syarikat itu berhasrat untuk menyokong usaha FISA ke arah kebaikan kanak-kanak terutamanya yang berasal dari keluarga B40 dan untuk menghentikan penglibatan remaja dalam isu sosial.

Kenderaan Mitsubishi Motors di Malaysia, membuat sumbangan wang tunai RM35,000 kepada First International Soccer Academy Malaysia (FISA) dan menyumbang komputer riba kepada Pertubuhan Kebajikan Yesuwin Mahligai Selangor (PKYMS) dan Yayasan Arthritis Malaysia (AFM) baru-baru ini. Syarikat itu berhasrat untuk menyokong usaha FISA ke arah kebaikan kanak-kanak terutamanya yang berasal dari keluarga B40 dan untuk menghentikan penglibatan remaja dalam isu sosial.

“Kami mengiktiraf usaha FISA dalam usaha ke arah kebaikan kanak-kanak kecil dan menghentikan penglibatan mereka dalam isu sosial. Selaras dengan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara untuk keluarga yang kurang bernasib baik, kami berharap sumbangan kami untuk akademi dapat terus membantu mereka mengembangkan kompetensi kanak-kanak ini dan memberi mereka peluang untuk cemerlang dan menjalani kehidupan yang lebih baik,” kata Tomoyuki Shinnishi, Ketua Pegawai Eksekutif MMM.