PROCESSING...

RINGKASAN

TRITON
ATHLETE

TRITON ATHLETE

OTR: RM 149,600.00

 • Super Select 4WD-II dengan Mod Off-Road
 • Sistem Keselamatan Termaju
  - Pengurangan Pelanggaran Hadapan
  - Amaran Titik Buta
  - Amaran Lalu Lintas Belakang
  - Pancaran Lampu Tinggi Automatik
  - Sistem Pengurangan Terlepas Pecutan Ultrasonik
 • Lampu Depan Dwi LED dengan Lampu Nyalaan Siang LED
 • Monitor Pandangan Penuh dengan Garis Panduan
 • Flying Sports Bar

*Harga dipaparkan merupakan harga atas jalan (termasuk SST 10%) tanpa insurans
*Anggaran harga untuk Individu & Wilayah: Semenanjung Malaysia.

HARGA JUALAN RM148,226.40
YURAN PEMERIKSAAN & PENGENDALIAN RM200.00
PENULISAN TANDATANGAN RM0.00
NOMBOR PLAT RM30.00
CUKAI JALAN RM793.60
YURAN PENDAFTARAN RM300.00
TUNTUTAN HAK MILIK S.B. RM50.00
NILAI DIINSURANKAN RM148,000.00
ANGGARAN PEMBAYARAN BALIK BULANAN RM1,560.83*

*Anggaran pembayaran balik bulanan berdasarkan 2.8%.
Klik Kira Pembayaran Balik untuk melihat amaun anggaran baru.

Bolehkah kami membantu anda?
Ini kata-kata pelanggan tentang kami.

Wilayah: Peninsular Malaysia & Jenis Pemilikan: Individu

KLIK UNTUK MENUKAR
Tempah Pandu Uji Triton
Tempah Mitsubishi Triton
Risalah / Senarai Harga Triton
Kalkulator Pinjaman Triton